صفحه شخصی مرتضی ذبیحی   
 
نام و نام خانوادگی: مرتضی ذبیحی
رشته: کارشناسی معماری
تاریخ عضویت:  1389/12/01
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
156   نظر / همه نظرات